درباره

هنر نزد ایرانیان بود وبس.در پاسخ به مردم هنردوست ایران ما تعدادی ازصنعگران و هنرمندان گردهم آمدیم  که با  تلفیق هنر و تکنولوژی اثراتی جاویدان به یادگار بگذاریم.امیدواریم که در این راه همراه ما باشید.

گروه صنعتی وهنری نگین کار

دقت معرق کاری

دقت معرقکاری

منظور از دقت معرقکاری،دقت در کنار هم قرارگرفتن قطعات ووجود حداقل درز بین آنها است.در روش دستی تولید قطعات و زمینه کار با ابزارهای صنعتی دقیق انجام نمی شود دقت کار پایین بوده ،درز بین سنگ ها وبرنزها بیشتر و نامنظم تراست.

در روش واترجت ،تولید قطعات که بادستگاه کامپیوتری انجام می گیرد ،دقت هندسی قطعات بیشتر است.اما در حین مونتاژ،اولا به دلیل عدم وجود بستری که جایگاه هر قطعه روی آن مشخص شده باشد احتمال اینکه قطعات به طور دقیق و کاملا منظم در کنارهم قرار نگیرند،امکان جابجایی اندک و در نتیجه نامنظم شدن درزها وجود دارد.ثانیا سنگ های بریده شده با تکنیک واتر جت در قسمت انتهایی، دارای سطوح دندانه ای است،بنابراین نمی توان دوقطعه مجاوررابه دلیل وجود این دندانه هاچندان به هم نزدیک نمود ودر نتیجه درز معرق واترجت نمی تواند از حد مشخصی کمتر شود. 

در معرق CNC با توجه به فراهم سازی بستری جهت قرار گرفتن سنگها       

در یمعرق CNC با توجه به فراهمسازری بستری جهت قرار گرفتن سنگها، توسط دستگاه دقت مونتاژ بسیار بالا است. همچنین در صورتی که قطعات نیز با دستگاه کامپیوتری تولید شده باشند، میتوان درز را تا حد بسیار ظریفی کوچک نمود. البته ناگفته نماند وجود درز بین سنگها در معرق الزامی است . چرا که این درز محل قرار گرفتن چسب و اتصال سنگهای مجاور است و در صورتی که درز بیش از حد کوچک باشد، چسب به خوبی بین دو سنگ نفوذ نمیکند استحکام معرق پایین میآید.

۴- دقت ابعادی:

 

دوام

دوام

منظور از دوام ،پایداری کیفی و ماندگاری محصول پس از نصب در حین بهره برداری درشرایط محیطی و موارد استفاده گوناگوناست.از این دیدگاه ،معرق دستی (برنزی)به علت استفاده از برنز،دوام نسبتا کمتری  دارد.دلیل پایین بودن دوام این نوع معرق وجود تفاوت بین ثبات سایشی سنگ و برنز است.در معرق های سی ان سی و واترجت اآنجا که در تهیه محصو ل ا ز سنگ وچسب سنگ که مقاومت سایشی یکسانی دارند استفاده می شود با گذشت زمان وفرسوده شدن وبه اصطلاح پا خوردن معرق ،کلیه قسمت های محصول به یک اندازه شامل فرسایش می شود.اما در معرق برنزی ثبات سایشی برنز بیشتر از سنگ است با گذشت زمان و پا خوردن محصول،قسمتهای سنگی معرق فرسوده شده ،فرو میروداما قسمتهای برنزی که مرزهای سنگ  های رنگی هستندباقی می ماند.این امر در ابتدا موجب نا همواری سطح کار وباگذشت زمان موجب در آمدن نوارهای برنز می شوددر دو روش دیگر چون کل سطح محصول  دارای ثبات فرسایشی مشا بهی دارند  شاهد چنین پدیده ای نخواهیم بود. 

استحکام

استحکام محصول تولید شده

منظوراز استحکام مقاومت و ماندگاری محصول پیش از نصب،حین جابجایی و هنگام نصب است.در روش CNC از آنجایی که از یک سنگ به عنوان سنگ بستر زمینه استفاده می شودوبه اصطلاح محصول به صورت پشت بسته است،استحکام قطعه معرق وابسته سنگ زمینه است و محصول توانایی  تحمل هرگونه فشار در هنگام جابجایی و نصب رادارد.

در روش تولیددستی از آنجا که از یک سنگ به عنوان بستر استفاده می شود و سایر سنگها روی آن قرار می گیرندضخامت محصول تولید نهایی بیشتر شده  ودر نتیجه معرق از استحکام قابل قبولی برخودارخواهد بود.

در روش واتر جت به علت نبودن سنک بستر قطعات تنها از قسمت محیطی به هم متصل می شوند استحکام محصول کمتر است.هرچند که بعضی از تولید کنندگان معرق به وسیله واترجت برای افزایش استحکام محصول از یک صفحه فلزی به عنوان بستر معرق استفاده می کنند.

به کارگیری انواع سنگ

به کار گیری انواع سنگ در معرق

منظور از این پارامتر،استفاده از انواع مختلف سنگ (تراورتن،مرمریت،مرمر،چینی،گرانیت و سنگ مصنوعی) در تهیه معرق است.تولیدکنندگان معرق با استفاده از واترجت هیچ محدویتی در به کارگیری انواع سنگ و حتی سرامیک ندارند واترجت توانایی برش هرنوع مواد داراست.در روش دستی امکان استفاد ه از گروه سنگ های گرانیتی ومصنوعی سخت  وجود ندارد .در روش سی ان سی با مته های خاص استفاده از سنگ های سخت امکانپذیر است.